növbədənkənar

növbədənkənar
sif. Növbədə nəzərdə tutulmayan, vaxtı, müddəti qabaqcadan müəyyən olmayan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • növbəsiz — z. Növbə gözləmədən, növbədənxaric, növbədənkənar. Növbəsiz içəri girmək. Növbəsiz bilet almaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avral — <ing.> 1. Gəmidə bütün komandanın iştirakı ilə görülən iş. Artıq avraldan çox nadir hallarda istifadə edilir. 2. məc. Növbədənkənar və çox təcili bir işi və ya tapşırığı yerinə yetirmək üçün bütün işçilərin səfərbər edilməsi. Adamlar buraya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naryad — <rus.> 1. Hər hansı bir işi görmək, yaxud bir şeyi buraxmaq və ya vermək üçün sənəd, əmr, sərəncam. Direktorun əmri ilə naryad yazıb, Saleh kişiyə taxta verdilər. M. C.. <Şahpəri:> Sənə iş tapşırıblar, əməkgünlərini yaz, naryadları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaqonet(ka) — <əsli ing.> bax vaqonça. <Ağabala> maşını növbədənkənar irəliyə, vaqonetkalar ağzına verib xahiş etdi. . M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aydınlıq — is. 1. Ay işığı, mahtab; açıq və işıq hava. // Sif. mənasında. Aydınlıq gecə. – Ülkər aydan ucadır; Nə aydınlıq gecədir; Mənim halım pis keçir; Sənin halın necədir? (Bayatı). Əvvəlinci məclis vaqe olur Heydər bəyin obasından kənar, bir böyük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmr — 1. is. <ər.> 1. Bir işin görülməsi üçün verilən hökm, göstəriş. <İskəndər:> Gərək hər əmrimə baş əysin cahan; Ovcumda top kimi oynasın dövran. A. Ş.. . . Müqim bəy xanımın tapşırığını bir əmr kimi yerinə yetirmişdi. S. R.. Əmr etmək – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”